EV ÖDEVI YARDIMI

Ev ödevi yardımı günleri ve saatleri:

Salı günleri  19.00-20.00  arası
Çarşamba günleri  19.00-20.00  arası

ERHAN DEMIREL
ERHAN DEMIRELGÖREVLI

Dini Eğitim ve Din Hizmetleri
En güzel surette yaratılıp, ulvî ve mukaddes emanetin taşıyıcısı konumunda olan insanı, insanlığın zirvesine taşıyacak, doğuşta sahip olduğu ancak henüz keşfedilip yönlendirilmemiş kabiliyetleri belli biri istikamete kanalize edecek unsurların başında eğitim ve öğretim gelir. Eğitim ve öğretimin ana hedefi; çocukları, gençleri, ihtiyaç duyan ve talep eden her yaştaki insanı eğitmek, geliştirmek, yetiştirmek, etkin ve sosyal hale getirmektir, kısaca insanı topluma kazandırmaktır.

Bu sebeple, ilmi, okumayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi özellikle teşvik eden, hem dünya hem de ahiret için gerekli olan bilgileri tahsil etmeyi farz kılan dinimiz, bunu bize sağlayacak olan eğitim ve öğretimin ve bunlarla ilgili olan müesseselerin mükemmel olmasını ister. Bütün bunlardan hareket ile Hollanda Diyanet Vakfı 2017 yılı itibariyle bünyesinde Eğitim Koordinatörlüğü oluşturmuştur. HDV Eğitim koordinatörlüğü ideal anlamda bir eğitim sistemi oluşturmuş olup pilot uygulamalarla bu sistemi oturtma gayesindedir.

Sürekli Eğitim Programı:

Cami İlköğretim Programı: Bu progam 7-12 yaş gurubu öğrencilerimizi kapsamakta olup Kuranı Kerim ezber, yüzüne okuma yeteneği ve anlama üzerine olup Temel Dini bilgilerin öğretilmesini amaçlamaktadır. Ders materyali olarak “Camiye Gidiyorum 1 ve 2” serisi kullanılmaktadır. 3 yıllık bir eğitim programıdır. K.Kerim okuma, ezberleme ve anlamanın yanında Ahlak, İnanç, İbadet, Peygamberimizin Hayatı ve genel kültür konuları işlenmektedir.

Cami Ortaöğretim Programı: Bu program 13-15 yaş gurubuna yöneliktir. Amacı, gençlik çağına ilk adımlarını atan öğrencilerimizin içinde yaşadıkları değerler sistemiyle uyumlu olarak dini yeterliliklerini artırmayı amaçlamaktadır. 2 yıllık bir eğitim programıdır. İşlenilen Dersler: K.Kerim okuma ve anlamanın yanında Ahlak, Siyer, İtikad, İbadat dersleri verilmektedir. Ders materyali Camiye Gidiyorum 3 kitabıdır.

Özel Eğitim Programı:
NL Din Dersleri: İhtiyaç duyulan camile